wz

úvodí stránka
novinky
murphyho zákony
fotogalerie
život včel
včelí produkty
čsv
odkazy
slovníček
materiály

WEBMASTER

O životě včel


VČELSTVO

Včela medonosná žije v početných společenstvech – včelstvech. Včelstvo je z hlediska sociologického rodina, tvořená oplozenou matkou a jejími potomky – dělnicemi a trubci. Společně žijí pohromadě nejméně dvě generace včel a je mezi nimi aktivní součinnost. Žádná medonosná včela nemůže žít delší dobu sama; je odkázána na pomoc svých družek.

Včelstvo jako společenská jednotka nevzniklo náhodně. Je výsledkem přizpůsobování se medonosných včel životním podmínkám v dlouhé vývojové době asi 80 milionů let. Než vznikla včelstva jako společenství, vyvíjely se včely ve vývojových stupních a etapách. Třebaže sporé fosílie neříkají nic o stupni společenského vývoje včel, máme určité předtavy o tom, jak vypadaly stupně a etapy vývoje. Usuzujeme tak ze studia současných včel, kterých žije na Zemi kolem 20 000 druhů. K dnešnímu dni bylo popsáno prof. Michenerem 16 328 druhů. Každý druh, rod nebo čeleď jsou na různém stupni vývoje. Včela medonosná, sdružená ve včelstvech, stojí vývojově nejvýše. Společný život dává včelám mnoho zajímavých rysů a vlastností a včelstvo tvoří harmonicky organizovaný celek.

Každé včelstvo jako společenská jednotka má své vnitřní a vnější ekologické zákonitosti. Včelař musí v chovu dbát, aby co nejméně narušoval vztahy ve včelstvu.

Rozvoj včelstev je úzce spjat s prostředím. Činnost včelstev je reakcí na proud změn, které probíhají v životním prostředí včelstva; počasí a klimatické podmínky mají na činnost včelstev nejvýraznější vliv.

Plodování včelstev začíná brzy po slunovratu v zimním období, kdy včelstva jsou pod vlivem chladu stažena do zimního chumáče. Jejich činnosti probíhají skrytě. S příchodem jara dochází k výrazné dělbě práce, včely začnou vyletovat pro vodu, pyl a za snůškou. Přínosy pylu a sladiny způsobují rychlý růst včelstev. To vede ke zvýšené tvorbě tepla a dalšímu polodování, ke stavbě včelího díla. Rychlý růst počtu včel, teplé dny a těsné hnízdo mají za následek vznik rojové nálady, rpjení a vznik nových včelstev dělením. Rozvoj včelastev vrcholí na začátku července, kdy včely nahromadí zásoby medu, a pak už všechna činnost směřuje pomalu k přípravě na klidové období – zimu.

Ve vrcholném období rozvoje tvoří včelstvo jedna matka, 300 – 600 trubců, 50 000 – 60 000 dělnic, vajíčka a plod, zásoby medu a pylu a včelí dílo z vosku – plodové a medové plásty. Úkolem matky je klást vajíčka a zajišťovat růst a rozmnožování včelstva. Trubci jsou včelí samečci, kteří mají za úkol osemenit mladé matky. Všechny práce ve včelstvu konají dělnice. Přinášejí nektar, pyl, medovici, propolis a vodu, zpracovávají sladinu a med, pečují o výživu plodu, stavějí voskové plásty a chrání včelstvo před vetřelci. Činnost včel dělnic je založena na dělbě práce, podmíněné chemickými látkami – feromony. Dělnice jsou nejpočetnějšími jedinci včelstva a určují jeho ráz.

Použito z knihy Včelařství, článek str. 37 – 38.


O ŽIVOTĚ VČELSTVA

S výše popsaným článkem naprosto souhlasím. Jen se pokusím život včelstva atd. popsat vlastními slovy. Včelařím v nástavkových úlech – tzv. extrémně jednoduchý úl. Naprosto jej preferuji před ostatními (budečák, ležák, moravský univerzál…) a všem včelařům doporučuji, je to nejjednodušší způsob včelaření.

Nástavkový úl se skládá pouze ze dna, (několika) nástavků a víka. Moje rámková míra je 29x17 cm (šířka x výška rámku). Úl může být tenkostěnný nebo uteplený. Každý si může vybrat optimální nástavkovou míru. Málé nástavky mají výhodu při vytáčení medu, manipulace s nimi je daleko lepší, než s těžkými a velkými nástavky jiné míry. Naopak jejich nevýhodou je velké množství ránků – při hledání matky…
autor webu

JAK PROBÍHÁ ROK U VČEL?

Začněme od jara. Tehdy se dění u včel teprve rozjíždí. Včely mají v přírodě nezastupitelnou roji, protože (narozdíl od vos, sršňí, čmeláků…) přežívají ve společenství, a tak jsou schopny hned na jaře začít opylovat rostliny. Ostatní hmyz opylovat nemůže, protože zimu přežívají jen matky. "Rozjezd" jim proto trvá déle.

Na jaře by se včely měly podněcovat – dávat jim cukerné a pylové zásoby, aby se "podnítily" ke sběru snůšky. Někteří včelaři vytáčejí vícekrát, já jen jednou. Letos to bylo 20. července. Do této doby včely usilovně sbíraly nektar a pyl. V květnu a v červnu se také včely rojí. Rojovou náladu způsobuje nedostatek místa v úle (rychlý přírůstek nových včel) nebo potřeba vyměnit starou matku.

snímek formátu JPEG, 
rozlišení 500 x 375 pixelů, velikost 110 kB

Po odebrání medu se včely musí zakrmit cukerným roztokem. Do sklenice o objemu 5 kg dám 3 kg cukru. Zaleji až po okraj vodou a dám včelám. Na otevřený horní nástavek se dá podložka z hobry, ve které jsou vyřezané kruhové otvory (zadrátované), na ně se postaví sklenice s cukerným roztokem (na které je nasazené dírované víčko, aby se včelám roztok dobře bral) a na takto umístěné (dvě) sklenice se postaví dva nástavky – chrání roztok před deštěm a větrem. Nakonec se dá obvyklé víko, plech, zatíží se dlaždicí.

snímek formátu JPEG, 
rozlišení 500 x 375 pixelů, velikost 69,9 kB

No a toto už je příprava na zimmu! Pro včelaře začíná nová sezóna. Krmí se poměrně dlouho – silné včelstvo by mělo dostat klidně i 20 kg roztoku. Celou zimu už se pak bude včelnice jenom kontrolovat, odmetat sníh od česen a včelař se bude těšit na jaro.

autor webu

Pokud by se někdo o životě včel chtěl dovědět více, doporučuji odbrorné stránky (viz Odkazy) a publikace.

snímek formátu JPEG, 
rozlišení 500 x 375 pixelů, velikost 164 kB

Pokusné včelařské stanoviště Zubří

Jěště něco navíc...
Z CD Jana Jindry – Včelařská encyklopedie 2005

Obydlí včel
Stanoviště
Kočování
Historie chovu včel
Pomůcky