wz

úvodí stránka
novinky
murphyho zákony
fotogalerie
život včel
včelí produkty
čsv
odkazy
slovníček
materiály

WEBMASTER

Stračka
HISTORIE STRAČKY
V Pamětní knize farnosti zašovské najdeme o Stračce tuto zmínku

Jistý rytíř Moravský byv pohanskými nepřátely stíhán utekl se do lesa, a bloudiv v lese dlouho bez pokrmu padl na kolena svá a Boha Všemohoucího a Matičku Boží o pomoc a vysvobození s vroucností velikou prosil.
V tom zjevila se mu Matička Boží ježto zvaná Pomocnice křesťanů se svým malým Děťátkem, jež na pravé ruce nesla, a pravila mu, aby se uchopil pásku, který mu do rukou podala, a aby za ní beze vší bázně kráčel, že jej Ona na místo bezpečné uvede. Což když tento s velikou důvěrou učinil a pustým lesem kráčel, všude jej ptactvo s líbezným svým zpěvem provázelo, až konečně onoho místa došel,a zde onen obraz v trní složený se vynacházel, a což také ihned dobrotivá jeho Velitelkyně s očí mu zmizela. Na tom místě dal dřevěnou kapličku vystavěti, a obraz v trní nalezený v ní k úctě veřejné vystavil
Ctitelé Moravští, kteří sem k milostivému obrazu připutovali, velikých milostí od Boha na přímluvu Rodičky Boží dosahovali, což když se rozneslo, děkan meziříčský žádostiv jsa milostivý obraz tento ve svém farním kostele míti, poručil, aby do meziříčského kostela přinesen byl, odkud však ihned druhého dne na to zmizel a na svém prvejším místě v Zašové nalezen byl, což prý se po třikráte státi mělo.


Zpět na začátek stránky