wz

úvodí stránka
novinky
murphyho zákony
fotogalerie
život včel
včelí produkty
čsv
odkazy
slovníček
materiály

WEBMASTER

Pomůcky


Dýmák

Slouží k mírnění včel. Včely na dým pudově reagují nasáváním medných zásob. Dým potlačuje obraný pud a tím agresivní včelstva zklidňuje. Ke zmírnění včel je možno použít rosení vodní mlhou. Pokud míníme vyhledat matku musíme použití kouře omezit na minimum, jinak matka uniká před světlem do vzdálených míst úlu.

Rozpěrák

Rozpěrák je víceúčelový nástroj sloužící k odtrhávání jednotlivých nástavků slepených propolisem, oddělování souší (rámků s plástem) od sebe, nadzvedávání rámků v nástavku, k seškrabování můstků (části plástového díla mezi soušemi) a k čištění úlů od propolisu.

Medomet

Medomet slouží k získání medu z plástů bez jejich poškození. Plásty jsou zbaveny víček (odvíčkovací vidličkou) a vytočeny v medometu z obou stran postupem: 1. mírně z jedné strany, 2. úplně z druhé strany, 3. úplně z první strany. Medomet musí být čistý, bez známek zrezivění (nepoškozený pocínovaný povrch). Nejvhodnější je z nerezu. Starší medomet lze upravit nátěrem stěrkovým akrylátovým tmelem s potravinářským atestem.

Vynálezce: František Hruschka (1819—1888)

Odvíčkovací vidlička

Vidlička slouží o šetrnému odstranění víček ze zavíčkovaných medných zásob. Plást s medem při práci držíme za horní okraj a zespodu těsně pod povrchem víček táhneme vidličku směrem vzhůru. Pozor vidlička má velmi ostré hroty a spolu s medem vytváří velmi bolestivá zranění ruky!

Vynálezce: Vambera (Kbely)

Rukavice

Rukavice slouží k ochraně rukou před včelím bodnutím. Stěžují však práci, prsty se brzy slepí propolisem a tak je většina včelařů velmi brzy odloží.

Kukla

Kukla nebo klobouk se závojem chrání obličej a krk před včelím bodnutím. Snižuje viditelnost a tak jej včelaři také často odkládají, pokud to mírnost včel povoluje. Pro rychlejší práci je však vhodnější ochranné pomůcky používat, protože obranné pohyby včelaře a snaha o mírné pohyby práci zdržuje.

Děrovač

Děrovač nebo přípravek k vrtačce slouží k děrování louček rámků při drátkování mezistěn.

Kleště

Včelařské kleště mají dlouhé ploché čelisti sloužící k vyjímání rámků v úlech zadem přístupných, nebo vyjímání podložek z podmetů.

Pohrabáček

Pohrabáček slouží k čištění podmetů před vložením podložek (sběr měli).

Sluneční tavidlo

Tavidlo slouží k přetavení vosku ze zlomků plástů, divočiny, ořezaných voskových můstků a voskových víček. Sluneční záření roztaví vosk zadarmo! Větší výkon při tavení dává tzv. pařák, který používáme na vytavení vosku z většího množství souší.

Smetáček

Tenký včelařský smetáček s dlouhým vlasem slouží k šetrnému ometání včel z plástů. Před ometením je vhodné větší část včel srazit z plástu úderem do ruky v které rámek držíme.

Přípravek na sbíjení rámků

Pro začínající včelaře je vhodné použití tohoto přípravku, který zajistí rovinu a zabrání případnému zkroucení rámku již při jeho sbíjení z přířezů.

Podložka na zatavování mezistěn

Podložka zabrání protavení drátků skrz mezistěnu při zatavování elektrickým proudem (trafo na 6V) nebo při zatavování pomocí kolečka.

Postřikovač

Voda z postřikovače se používá k zklidnění roje před jeho sejmutím tzv. setřesením. Ochlazení roje zabrání jeho případnému zvednutí a jeho nenávratné ztrátě.

Krmítko

Krmítka jsou potřebná k dodávání cukerného roztoku v období krmení. Často se používají 3,5 litrové lahve s plastovým víčkem opatřeným 80-ti otvory průměru 2mm. Jejich výhodou je snadná výměna za jinou v případě poškození.V zahraničí jsou oblíbeny plastové 5-litrové kbelíky s děrovaným víkem.

Eletrický zatavovač drátku do mezistěn

Zatavovač drátů

Zatavovač drátků s akumulovaným teplem.

Napínač drátků

Ozubený napínák drátků.

Výkluz

Výkluz na „odsátí včel z medníku“.

Přířezy

Hoffnannovy boční rámkové loučky („lízátka“).

Hřeben

Klasické plechové hřebeny, nebo jakékoliv jiné systémy zajištění požadované rozteče které nejsou součástí konstrukce rámku, mají tyto hlavní výhody:

- je zajištěna přesná rozteč bez ohledu na stáří rámku – zatmeleností propolisem „lízátka“ Hoffmannových rámků tloustnou
- je zajištěna přesná poloha rámku (lízátka zaručují jen rozteč, ne polohu) - rámky v hřebenech budou vždy přesně nad sebou
- minimální přitmelení k nástavku (styčná plocha je jen hrana hřebenu) i sobě navzájem (styčná plocha veškerá žádná)
- úplně rovné medníkové rámky - nic nepřekáží při odvíčkování ani u manipulace při vytáčení
- stejné rámky lze použít s různou roztečí, podle toho do jakého nástavku se dají (široká lízátka znamenají, že ztluštělé plásty nelze po vytočení použít plodišti).


Nevýhodou naproti tomu jsou:

- nemožnost vkládat gabonové pásky = nemožnost rozšíření mezer mezi rámky
- při vyjímání rámku s voskovými můstky (stavené do boku) nebo s trubčím plodem v dolní části plástu se budou mačkat včely, porušovat plod, může se snadno poškodit matka. Důsledkem budou podrážděné včely.
- když z prostředku nástavku vybereme plást(y) a potřebujeme zbylé rámky srazit k sobě
- další situace, kdy posun rámku v drážkách nástavku je potřebný jsou chov matek - matečníku, hledání matky, přidávání matky v klícce,
- problémy při kočování - rámečky bez mezerníků se po cestě kolíbají a nepomůže ani změna umístění úlů s rámky ve směru jízdy.....

Mezerníky

Mezerníky tradičních rámků.

Tangenciální medomet

Medomet s rámky uloženými tangenciálně (po obvodě koše), vyžaduje otáčení rámků minimálně 2x během vytáčení. Poprvé pomalu 1. stranu, podruhé rychle 2. stranu a potřetí 1. stranu.

Radiální medomet

Medomet s rámky uloženými radiálně, nevyžaduje otáčení rámků. Je vhodný pro nízké rámky. Pro vyšší rámky se značně zvětšuje průměr bubnu.

Zvratný medomet

Medomet zvratný s automaticky sklápějícími se rámky z radiální do tangenciální polohy rámků.

Přelarvovací lžička

Plastové lžičky na přelarvování (metoda chovu matek s přenosem larviček do umělých matečníků).

Poklopka

Slouží k přiklopení matky na rámku. Matka je tak izolována a my můžeme pracovat v úlů bez obav o matku (že nedojde k její ztrátě manipulací s rámky).

Rojáček

Slouží k dočasnému uložení sebraného roje nebo smetence. Je opatřen větracím otvorem, a uzavíratelným česínkem. Je proveden lehkou konstrukcí tak, aby ho bylo možno zavěsit na strom poblíž roje nebo na bydlo při snímání rojů. Po menší úpravě jej lze použít i jako sádku při chovu matek.

Mateří mřížka

Mateří mřížka se používá o oddělení prostotu kam nemá mít přístup matka nebo trubci. Má otvory takové velikosti, že jimi projdou pouze dělnice. Prvním typem je tzv. Prokopovičova mřížka vyrobená z ocelových drátů a druhým typem je tzv. Hannemannova mřížka vyrobená ražením z plechu nebo z folie umělé hmoty. Mřížky vyrobené z plechu mají ostré hrany, a někdy mohou poškodit jak dělnice tak i matku.

Přenosná bednička na nářadí

Slouží k přehlednému uložení všeho co při práci se včelami potřebujeme. Zejména jde o uložení troudu, nářadí, ochranných pomůcek, barvy na značení matek, …

Rady a Tipy pro volbu medometu od firmy APIDOMIA

Abych všem včelařům trochu pomohl při výběru medometu, zkusil jsem zhodnotit zkušenosti moje i včelařů se kterými se setkávám při své práci. Každý má určitou představu a názor, pracovní systém, odlišné výchozí podmínky nebo mechanizaci, třeba odvíčkovač…. Nebo prostě lidi, kteří mu s vytáčením pomáhají. Tudíž potřeby jednotlivých včelařů jsou odlišné.

Ale co je nepopiratelný fakt a z čeho každý včelař může vycházet pro výběr medometu, je vytočení jedné várky medometu v určitém čase. A co ještě lze doplnit - jaký typ medu v jeho oblasti převažuje.

Zvratné medomety:
Pro všechny typy medu, výhoda šetrného, čistého vytáčení a stoprocentní účinnosti. I když je vyrábíme maximálně v šestirámkovém provedení, rychlost těchto medometů se dá zvýšit až o 300 % asynchronním motorem a frekvenčním měničem otáček s PC.

(Použití tohoto pohonu však doporučuji pouze u větších mír typu A - viz. výrobní program, nebo maximálně u medometu na šest rámků 39*24 cm, v ostatních případech nepřinese výraznější užitek ). Vhodné použití třeba u rámkových mír typu Langstroth a jejich polorámků - 45*16 cm, 17 cm …., kdy můžete vložit do jedné kazety dva polorámky - tj. 12 Ks rámečků na jedno založení. Vytáčecí čas přitom zůstane jako u malých medometů a dokonce je může i předběhnout, protože rychlost tohoto pohonu není přímo závislá na setrvačnosti ( hmotnosti ) koše. Bohužel to se již nedá říci o stejnosměrných motorech. Tam má setrvačnost koše vliv na rychlost medometu. Kde by stejnosměrný motor vytáčel 10 minut, tam asynchronní motor vytočí za 3 minuty.

Proto jestli si jste absolutně jisti, že nebude v budoucnu měnit rámovou míru za větší, tak navrhuji vyrobit medomet přesně podle Vašich mír.

Typy medometu z hlediska jejich pohonu:
A/ 220V
Vytáčecí čas neomezeně volitelný.
Nejčastěji je to u středně hustého medu čas 2-3 minuty.
B/ 12V
Vytáčecí čas 3-10 minut.
Nejčastěji je to u středně hustého medu čas 3-5 minut.
Radiální medomety:
Jejich použití je omezeno pouze v oblastech květových medů, stává se, že trhají dílo a rámky jsou po skončení vytáčení polepené medem. Nebo se musí dílo předehřívat. Čím je rámek širší, tím je náročnější vytáčení. Jinak se točí rámek 45*17 cm ( velmi dobře ) a jinak 39*30 cm. Co se týká rychlosti oproti zvratným medometům, tak je třeba si uvědomit, že i při vysokém počtu rámků př. 18-30 ks, ztrácíme čas samotným naložením medometu, a také jeho vyložením, ale hlavně časem a kvalitou samotného vytáčení. Radiální medomet se musí točit déle než zvratný. A vytáčení hustého medu v této poloze není nejlepší. Med musí přemoci stěnu buňky, z čehož vyplývají základní nedostatky-borcení díla, včetně polepené loučky medem. Přesto je ve světě a i u nás používaný a i chválený, ve velkých provozech ano - ve světě běžná věc ve velkých linkách, v menších provozech bych řekl, že je jeho použití zbytečné a špatné, kvůli jeho nevýhodám. Je již překonaný. Jsou to hlavně medomety pro míru 45, (42) * 16, (17) cm ale tyto míry se dají řešit zvratným šestirámkovým medometem typu A pro 12 polorámků. Poloradiální (polozvratné):
Počet rámků - 12/13/18 - podle rámkových mír. I zde jako u radiálu jsou určité nedostatky, ale už podstatně méně. Zkrátka stoprocentní tangenciální poloha je a bude vždy nejvhodnější. Jinak se zvratným medometům ve kvalitě vyrovnají (do mír 39/45*30 cm) a rychlostí (produkcí) je předčí. Vytáčecí čas se zde mírně prodlužuje kvůli poloradiální poloze, ale ne zvlášť výrazně. Jedná se o velmi rychlý typ medometu, pro komerční včelaře. Tento typ je na půli cesty mezi radiální a tangenciální polohou, rámky jsou sklopeny cca pod úhlem 70 stupňů přes sebe. Z toho vyplývají vlastnosti medometu. Cyklus programu jako u zvratných medometů. Vlastnosti vytáčení dobré. V našich oblastech vyhovuje. Ne však například ve Švédsku (vřesovitý med). Další informace:
Jak dlouho vydrží autobaterie? Podle toho, kolik má ampérhodin. Př. 130 A - minimálně 14 hodin 55A - 6 hodin.
To je ale minimální čas, v praxi může být čas, po který baterka je schopna napájet regulaci dokonce i dvojnásobný. Medomet vždy neběží plným výkonem. Pro rozvoj českého včelařství:
Má pro mne cenu kupovat zvratný medomet, když mám jen 20-30 včelstev? Určitě ano. Zvolte tří nebo čtyřrámek. Jestliže váháte, nabízíme možnost vyzkoušení medometu v praxi, za těchto podmínek: 1/ zaplatíte jednorázově 20 % z konečné ceny. 2/ + za každý i započatý týden 7 % navíc.

Pak nám medomet v pořádku vrátíte nebo doplatíte zbytek. Je to výhodný způsob pro včelaře, kteří se můžou domluvit mezi sebou a nést tak náklady společně, medomet může ve snůšce pomoci hned několika včelařům, ale záruku a odpovědnost nese jeden. Tato nabídka platí pouze u čtyřrámkového univerzálního medometu a je bohužel omezena určitým počtem kusů. Proto tyto objednávky nenechávejte až na sezónu, ale dejte nám vědět včas, že máte zájem, třeba i v zimě, abychom se mohli připravit, můžete zadat jen čistě nezávaznou objednávku této služby.

Kterým směrem se bude naše české včelařství ubírat?Pro Vás běžné včelaře, do 50, popřípadě do max. 80 včelstev u nás v České republice doporučuji základní čtyřrámkovou univerzální verzi pro vkládání všech rámkových mír typu 45 * 30 cm. Čas vytáčení 3-4 min. Odvíčkujete za tu dobu? Potom v souvislosti se vstupem do Evropské unie nebo se určitými tendencemi prosazování těchto rámkových mír i u nás budete mít možnost vytáčet i jejich rámkové míry. Kdyby jste snad někdy chtěli přestoupit na větší rámkovou míru než máte medomet, byl by to problém. Univerzálností medometu by byl přechod usnadněný. Navíc tento medomet lze i kdykoliv díky jeho univerzálnosti znovu prodat.

Závěrem:
Uvědomte si prosím jedno takové malé pravidlo - čím více máte včelstev, tím méně máte času, méně toho stíháte….
Máte peníze? Vyměňte je za čas a obráceně. Říká se, že čas jsou peníze, ale zdaleka nejsou peníze čas… Automatický zvratný medomet ušetří obojí.

Přeji , ať se Vám včelaření daří….

Já mám velký radiální medomet na 24 rámků. Jsem s ním maximálně spokojený. Má průměr 110 cm co je u radiálního základní předpoklad správné funkce. Bez problémů vytáčím i panenské plasty - nepoškodí se. Otáčky koše jsou 350 - 380 za minutu. Průměr bubnu 60 cm je málo pro nízké nástavky. Proto ho nedoporučuji předělávat na radiální.

Jaroslav Vodička
0603/893 168
mailto:apidomia@volny.cz
APIDOMIA s.r.o.
Sentice 162
666 03 Tišnov
tel. 0504/416 109


– konec –


Nezměněno, vše z CD Jana Jindry Včelařská encyklopedie 2005