wz

úvodí stránka
novinky
murphyho zákony
fotogalerie
život včel
včelí produkty
čsv
odkazy
slovníček
materiály

WEBMASTER

NOVINKY

Výroční členská schůze ZO ČSV 2007

V neděli 4. 1. 2007 se v 15. hod. konala v sále na faře tradiční členská schůze MO ČSV. Letos je to druhý rok, kdy se scházíme na faře. Dříve tomu tak nebylo – útočištěm nám byl sál KD (Klubu důchodců) Zašová. Hlavním pořadatelem byl jako každoročně pan Ing. Miroslav Macháček.

Program byl obohacen promítáním filmu, což zprostředkoval pan farář. Shlédli jsme dokument o nástavkovém včelaření. Následně se ujal slova pan Ing. Macháček – seznámil nás s novinkami na poli ČSV, zajímavostmi týkajících se včelaření, hospodaření MO…

Pan Kopecký, nákazový referent a důvěrník MO, také pronesl krátkou řeč na dané téma – včelí nemoci. Přivítali jsme mezi sebou nového včelaře – Štěpána Borovičku, kterému na místě přislíbil včelstvo věhlasný včelař p. Spáčil.

Dále se polemizovalo nad tématy jakou jsou např. varoáza, letošní již 5. včelařská pouť na sv. Hostýně, kácení lip a jiných významných zdrojů snůšky atd.

Poněvadž jednatel (p. farář) slaví velké jubileum – padesátiny – zakončili jsme naše přátelské posezení gulášem a medovinou. Celou dobu vládla příjemná atmosféra. Účast byla neočekávaně hojná a myslím, že všechny potěšilo, že jsme se opět sešli a popovídali si. My včelaři jsme skutečně dobrá parta!

5. včelařská pouť na sv. Hostýně

Letos 20. května 2007 se uskuteční již 5. ročník včelařské poutě na sv. Hostýně. Hlavním organizátorem je již tradičně p. Jan Bajza z Lidečka, věhlasný včelař a chovatel matek. Pouť je vyjímečná tím, že je poprvé celoevropská. Pořadatelé proto chtějí na památku zbudovat přímo na sv. Hostýně obelisk (nebo sochu sv. Ambrože), znázorňující historický význam evropského včelařství a zobrazující význam a život včely na naší planetě.

Pořadatelé schánějí peníze. Prosím, pomozte v organizaci poutě a ve stavbě sochy či obelisku příspěvkem na konto 210014435/0300. Můžete se přímo obrátit na p. Bajzu, a to zavoláním na 571 447 285 nebo 603 145 115.


Své náměty a postřehy zasílejte na:

VlastimilKrabica@seznam.cz
– 607 705 257
– ICQ 429-492-570

Něco (nevčelařského) k přečtení:

Stračka
Zašovský kostel
o příteli Jindrovi
Pouť 2005