wz

úvodí stránka
novinky
murphyho zákony
fotogalerie
život včel
včelí produkty
čsv
odkazy
slovníček
materiály

WEBMASTER

Slovníček včelařských pojmů

Lidové názvosloví ve včelařské mluvě


brada – včely vylétají z úlu a visí na letáku

červ, červík – včelí larva, larvička

divočina – přirozená stavba včel bez rámku

hluchá vajíčka – sterilní vajíčka

hrozen včel – tvary přezimujícího včelstva

chomáč včel – tvary přezimujícího včelstva

kašička – krmné mléčko, výron hltanových žláz mladušek

košilka – zanechaný zámotek v buňce po vylíhnuti mladušky

kožich – společné uteplení několika úlů

královna – včelí matka

kvákání – hlas staré matky, odpovídající mladé, dosud uzavřené v matečníku

loučka – rámková lišta, přířez

lžička – mistička na jazýčku včel

matečník – mateřská buňka hruškovitého tvaru

mateří kašička – krmné mléčko pro budoucí matky

medná rosa – medovice

medomet – zařízení na získání medu z plástů odstředivou silou

miska – základ matečníku na plástu

nakropený plást – v buňkách uložen řídký nektar

nastříkaný plást – v buňkách uložen řídký nektar

očko – larvička včely v krmné šťávě v buňce

očkování – přelarvování – přenášení larviček dělnic s krmnou šťávou do přirozených misek

odmedování – nebo umělých Peretových čípků

padlé včelstvo – uhynulé včelstvo

panuška, princka – neoplozená včelí matka

pařák, vařák – dvouplášťový kotel se šroubovým lisem na vyvařování vosku ze souší

peroutka – husí brk, křídlo nebo tenký smetáček na ometání včel z plástů

plástečkový med – bíle zavíčkovaný med v panenském díle nebo ve vystavěných mezistěnách

rašple – strouhák

roj se stáhne – včely se shromáždí do rojáčku (úlu) k matce

rozpěrák –nástroj na oddělování částí úlu slepených propolisem

sebrání roje – umístění volně visícího roje do rojáčku

sladina – řídký nektar

souš – rámek s plástem

tanečky včel – pohybové dorozumívání včel

týtání – hlas mladé dosud nevylíhlé matky jako odpověď staré matce

uzávěr obce – zákaz převozu včelstev v důsledku nebezpečí rozšíření nakažlivé nemoci

vidlička – široký nástroj s mnoha dlouhými ostrými hroty sloužící k odvíčkování medných zásob

vyběhlý plod – vylíhlý plod

vyléháni včel – viz. brada

vytáčeni medu – vymetání medu

vytahování mezistěn – výstavba díla na vložených mezistěnách

zátvor – uzávěr dlabaného úlu

zdvihnutí roje – roj usazený venku se znovu vznes a odletěl

zrcátka vosková – vnější část voskových žláz, kde se tvoři voskové šupinky


Z CD "Včelařská encyklopedie 2005" přítele Jindry.